Wróć do listy ofert
Miejsce pracy: Wrocław

Specjalista ds. digital marketingu

Nie jesteśmy korporacją – u nas nie jesteś anonimowy/a. Każdego traktujemy indywidualnie.

Masz wpływ na decyzje i losy firmy – przedstawiaj i realizuj własne pomysły!

Jeżeli masz dużo pomysłów, lubisz marketing, a do tego jesteś osobą samodzielną – zgłoś się do nas!

Za co będziesz odpowiedzialny/a:

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisko będzie marketing zorientowany na pozyskiwanie leadów B2B. Szczegółowe działania to:

 1. Prowadzenie profili firmowych na Facebooku i Linkedin, w tym Facebook Ads
 2. Przygotowywanie treści na kanały Social Media i na stronę www wraz z opracowaniem graficznym, w oparciu o wytyczne
 3. Pomoc graficzna w opracowywaniu materiałów marketingowych
 4. Publikacja blog postów na stronie firmowej i w SM (wraz z ich analizą i poprawkami pod kątem SEO)
 5. Planowanie i prowadzenie digitalowych kampanii marketingowych (głównie FB, e-mail marketing, Linkedin)
 6. Przygotowywanie landing page’y w oparciu o dostępny szablon w CMS (WordPress)
 7. Opieka nad stroną firmową pod kątem SEO (WordPress)
 8. Organizacja logistyczna i marketingowa firmowych webinarów
 9. Praca w Google Analitycs w celu optymalizacji działań marketingowych
 10. Inicjowanie działań marketingowych mających na celu generowanie leadów B2B

Wymagania:

 • Minimum 1-2-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku lub w agencji kreatywnej
 • Umiejętność obsługi przynajmniej jednego programu graficznego: Photoshop, Affinity Designer, Adobe Illustrator, Corel
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kanałów i kampanii w social mediach, zarówno płatnych, jak i organicznych
 • Doświadczenie w przygotowaniu contentu oraz moderacji strony firmowej
 • Doświadczenie w projektowaniu grafik i video
 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii lead generation (min. rok)
 • Doświadczenie w obsłudze LinkedIn i LinkedIn Premium (min. rok)
 • Doświadczenie w prowadzeniu profili firmowych na Facebooku, w tym obsługa Facebook Ads
 • Lekkiego pióra – zdolności tworzenia jakościowych i angażujących treści dla B2B
 • Umiejętność obsługi Google Analytics i HTML co najmniej na poziomie podstawowym
 • Wiedza i umiejętność pisania tekstów pod kątem SEO
 • Umiejętność obsługi WordPress
 • Wykształcenie wyższe min. licencjat

Mile wdziane:

 • Znajomość SALESmanago (zarządzanie bazą CRM, procesami automatyzacji, wysyłką mailingu, publikacja formularzy)
 • Umiejętność obsługi evenea
 • Doświadczenie w organizacji webinarów
 • Umiejętność obsługi dowolnego programu do montażu filmów

Bardzo istotne są dla nas:

 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Łatwość, swoboda i kultura komunikacji międzyludzkiej
 • Zaangażowanie i pasja

Co możemy Ci zaoferować?

 • Proponujemy umowę o pracę. Ale jesteśmy otwarci na propozycje – poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasz zespół w dłuższej perspektywie
 • Atmosfera otwartości i swobodnego wyrażania własnego zdania
 • Dajemy możliwość udziału w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach i webinarach
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dodatkowe dwa dni płatnego urlopu: W Twoje urodziny i w Wigilię
 • Gwarantujemy brak nudy: różnorodność zadań, pracę przy ciekawych projektach i rozwój
 • Zapewniamy pełen pakiet narzędzi potrzebnych do pracy
 • Pracujemy elastycznie (praca zdalna, stacjonarna i mieszana)
 • Sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz.

Pracujemy m.in. na narzędziach: Evenea, Salesmanago, MsOffice365, Zoom, dlatego cenimy znajomość i umiejętność obsługi nowych technologii, a także chęć do nauki nowych rzeczy.

Pozostali, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko przesłanie CV mogą nagrać również video (do 4 minut) i opowiedzieć np. o sobie, o swoich planach zawodowych i dlaczego chcą dołączyć do naszego zespołu.

Wyślij CV ze zdjęciem w wersji elektronicznej na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja- Marketing.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Z góry przepraszamy, ale mamy dużo pracy i dlatego skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami (nikt nie jest idealny).

O nas:

Jesteśmy firmą z branży szkoleniowo-konsultingowej. Dzięki przeszło 15-letniemu doświadczeniu doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw i potrafimy dobrać odpowiednie narzędzia do dalszego rozwoju. Specjalizujemy się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających i uzupełniających kwalifikacje pracowników oraz pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na realizację inwestycji, w tym szkoleń.

Wysoki poziom usług rozwojowych gwarantują system zarządzania jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 oraz kadra trenerów i doradców z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem biznesowym.

 

 

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja- Marketing

Wymagane dokumenty:

1. CV zawierające oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

– telefon: +48 697 316 309

– e-mail: sekretariat@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo :

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. do usunięcia danych osobowych;

5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu