Wróć do listy ofert
Miejsce pracy: Wrocław

Specjalista ds. szkoleń i administracji

Jeżeli jesteś urodzonym organizatorem, lubisz kontakt z ludźmi i chciałbyś/chciałabyś rozwijać się w branży szkoleniowej – to chętnie Cię poznamy!

Za co będziesz odpowiedzialny/a:

 • Twoje główne zadania będą związane z organizacją i obsługą szkoleń dla naszych klientów, zgodnie z wypracowanym standardem, w tym m.in.:
 • Przygotowywanie harmonogramów szkoleń
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych, raportów, ankiet ewaluacyjnych i certyfikatów dla uczestników, koordynacja procesu logistycznego
 • Nadzór nad przebiegiem szkoleń, hostowane szkoleń on-line, hospitacje szkoleń stacjonarnych
 • Zarządzanie dokumentacją związaną ze szkoleniami (w tym organizowanych w ramach BUR/KFS) oraz pomoc Klientom w rozliczeniu takich szkoleń
 • Obsługa platformy związanej ze szkoleniami dofinansowanymi (BUR)
 • Współpracę z partnerami zewnętrznymi, trenerami i klientami
 • Koordynację spraw administracyjnych w firmie (w tym wprowadzanie faktur do systemu, poczta, zamówienia).

Nasze wymagania

Zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym w obsłudze szkoleń z dofinansowaniem (BUR/KFS) – bardzo mile widziane
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
 • Wykształcenie wyższe (lub ostatni kierunek pięcioletnich studiów); mile widziane kierunki powiązane z zakresem obowiązków
 • Bardzo dobrą znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (szczególnie Power Point i Excel)
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z Klientami, samodzielność i spostrzegawczość
 • Wiedzę z dziedziny HR (mile widziana)
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

Bardzo istotne są dla nas:

 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Łatwość, swoboda i kultura komunikacji międzyludzkiej
 • Zaangażowanie i pasja.

To oferujemy

 • Proponujemy umowę o pracę. Ale jesteśmy otwarci na propozycje – poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasz zespół w dłuższej perspektywie
 • Atmosfera otwartości i swobodnego wyrażania własnego zdania
 • Dajemy możliwość udziału w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach i webinarach
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dodatkowe dwa dni płatnego urlopu: w Twoje urodziny i w Wigilię
 • Gwarantujemy brak nudy: różnorodność zadań, pracę przy ciekawych projektach i rozwój
 • Zapewniamy pełen pakiet narzędzi potrzebnych do pracy
 • Pracujemy elastycznie (praca zdalna, stacjonarna i mieszana)
 • Sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz
 • Pracujemy m.in. na narzędziach: Trello, MsOffice365, Zoom, dlatego cenimy znajomość i umiejętność obsługi nowych technologii, a także chęć do nauki nowych rzeczy
 • Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Pozostali, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko przesłanie CV mogą nagrać również video (do 4 minut) i opowiedzieć np. o sobie, swoich planach zawodowych i o tym, dlaczego chcą dołączyć do naszego zespołu.

O nas

Od 2005 roku Rozwijamy i motywujemy liderów biznesu, managerów i pracowników HR za pomocą szkoleń i konsultingu, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia cyfrowe. Pomagamy pozyskiwać dotacje na innowacyjne projekty.

Nie jesteśmy korporacją – u nas nie jesteś anonimowy/a. Każdego traktujemy indywidualnie. Masz wpływ na decyzje i losy firmy – przedstawiaj i realizuj własne pomysły!

 

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-SA

Wymagane dokumenty:

1. CV zawierające oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

– telefon: +48 697 316 309

– e-mail: sekretariat@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo :

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. do usunięcia danych osobowych;

5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu