Polityka Jakości w Human Partner Sp. z o.o.

Misja Human Partner Sp. z o.o. :

Dostarczamy rozwiązania o najwyższej jakości zapewniające budowanie przewagi konkurencyjnej.

Realizacja niniejszej Polityki Jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach oraz kluczowych współpracownikach Firmy.

W naszych działaniach stawiamy sobie następujące cele:

 • doskonalić i utrzymywać system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
 • zapewnić wysoki poziom jakości, skuteczności oraz innowacyjności usług rozwojowych
 • promować rozwój kadry w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, etyki zawodowej i inicjatywy własnej

CELE JAKOŚCI

 • spełnienie oczekiwań i wymagań Klienta przez wszystkich pracowników Human Partner Sp. z o.o. oraz osoby, organizacje i instytucje współpracujące z Firmą
 • wzrost satysfakcji Klienta oraz jakości obsługi Klienta
 • optymalizacja sprzedaży usług Human Partner Sp. z o.o.
 • wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost innowacyjności Firmy na rynku

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową zorientowaną na Klienta, rozwijającą nowatorski model zarządzania poprzez:

 • poznanie i spełnienie oczekiwań Klienta
 • podnoszenie satysfakcji Klienta
 • budowanie lojalności w relacjach z Klientami
 • rzetelność i jakość świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami

Wartości Firmy: współpraca i partnerskie relacje, innowacyjność, odpowiedzialność i gotowość.

Zarząd Human Partner Sp. z o.o. zobowiązuje się i wszystkich pracowników do stosowania Polityki Jakości. Prezes Zarządu zobowiązuje się do: spełniania mających zastosowanie wymagań w tym wymagań normy ISO 9001:2015, motywowania i kontrolowania pracowników w zakresie realizacji przyjętych założeń Polityki Jakości.

Zarząd Human Partner Sp. z o.o. zapewnił konieczne zasoby do realizacji powyższych celów oraz zobowiązuje się do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością Human Partner.

Polityka Jakości jest znana i akceptowana przez wszystkich pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji jej założeń,
a także jest rutynowo przeglądana celem zapewnienia jej przydatności.

 

Prezes Zarządu

Marcin Kowalski

Wrocław, dnia 29 marca 2016 r.