Program Operacyjny Polska Wschodnia (MŚP)

Jesteś przedsiębiorcą z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego?   Weź udział w konkursie PARP i pozyskaj nawet 20 mln zł dotacji!

Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Adresaci:

– mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

– należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok*

– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

Termin naboru: od 25.08.2020 do 24.09.2020

*Polska Wschodnia: obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie

Zasady finansowania projektu

Maksymalnie 70% dla Regionalnej pomocy Inwestycyjnej.

Maksymalnie 50% na usługi doradczych.

Maksymalnie 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności.

Maksymalnie 70% na pomoc de minimis.

Puka środków: 150 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie

– nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
– zakup nieruchomości
– zakup robót i materiałów budowlanych
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
– zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
– sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Źródło: PARP

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji:

dotacje-polska-wschodnia