how to go to the dark web the dark web buy money on the dark web how to access the dark web with tor dark web markets 2023 reddit how to get into deep web

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Działanie FENG.02.25

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Harmonogram:

  • 14 września 2023 r. – ogłoszenie konkursu
  • 16 października 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
  • 30 listopada 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Cel szczegółowy: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej oraz Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Typ projektów:

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.

Z dotacji będzie można sfinansować udział w targach międzynarodowych, misjach gospodarczych, spotkaniach B2B.

Wysokość dofinansowania:

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 155 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: do 50%

 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana konsultacjami w sprawie nowego projektu i uzyskania finansowania, to zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. 601 630 300