Realizowane projekty unijne

Human Partner sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Human Partner sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań Edu-Tech” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, w ramach realizowanego prze Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego projektu pt. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych obejmujących opracowanie koncepcji innowacyjnych, dopasowanych do specyfiki oferty szkoleniowej Human Partner, rozwiązań z zakresu e-learningu oraz technologii VR,
a także opracowanie wersji MVP aplikacji w technologii VR na podstawie wypracowanej w projekcie koncepcji. Celami projektu są również:

– podniesienie poziomu innowacyjności usług rozwojowych świadczonych przez Human Partner
sp. z o.o.,

– nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Planowane rezultaty:

Rezultatami projektu będą:

 1. Wersja MVP aplikacji wykorzystującej technologię VR (Virtual Reality), opracowana na podstawie powstałej w projekcie koncepcji,
 2. Koncepcja dopasowanego do potrzeb Spółki projektu systemu e-learningowego.
  Projekt pozwoli na wdrożenie w przedsiębiorstwie Human Partner sp. z o.o. innowacji procesowych i produktowych:

Innowacje procesowe:

 1. Opracowana zostanie koncepcja zastosowania w przedsiębiorstwie nowego systemu
  e-learningowego, umożliwiająca w przyszłości wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie zupełnie nowej metody świadczenia usług szkoleniowych: tj. metody z wykorzystaniem
  e-learningu,
 2. Opracowana zostanie wersja MVP aplikacji wykorzystującej technologię VR, umożliwiająca wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowej metody świadczenia usług szkoleniowych,
  tj. metody z wykorzystaniem technologii VR.

Innowacje produktowe:

 1. Opracowana zostanie koncepcja zastosowania w przedsiębiorstwie systemu
  e-learningowego, umożliwiająca w przyszłości świadczenie nowego rodzaju usług szkoleniowych
  – szkoleń biznesowych z wykorzystaniem e-learningu,
 2. Opracowana zostanie wersja MVP aplikacji wykorzystującej technologię VR, umożliwiająca świadczenie w przedsiębiorstwie nowego rodzaju usług– szkoleń z wykorzystaniem technologii VR.

Okres realizacji projektu: 17.04.2019 r.– 30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu:  138 990 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 96 050 zł

 

Human Partner sp. z o.o.zrealizował projekt pn. „Doradztwo w zakresie BRAND MARKETINGU firmy Human Partner Sp. z o.o.” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, schemat 1.3. C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.
W ramach projektu spółka korzysta z usługi doradczej w zakresie zaprojektowania i wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze komunikacji marketingowej. Głównym celem usługi doradczej było zwiększenie konkurencyjności firmy Human Partner Sp. z o.o. Celem projektu była poprawa jakości
i spójności komunikacji marketingowej Spółki oraz zaprojektowanie rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu świadomości marki Human Partner na dolnośląskim rynku usług rozwojowych.

Okres realizacji projektu: 2.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wartość projektu:  61 500 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 500 zł