welche kryptowährung hat zukunft 2022 seriöse seiten für kryptowährung wie mache ich eigene kryptowährung was ist kryptowährung ripple welche kryptowährung ist am wertvollsten

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

O konkursie „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Robogrant – termin naboru

od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Robogrant – zasady finansowania projektu

Program skierowany jest do podmiotów produkujących meble i mających siedzibę na terytorium Polski, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie sięgające 85% wydatków kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: