Sieć Otwartych Innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wznowi konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

 Sieć Otwartych Innowacji – zasady

8 października br. został uruchomiony  nowy konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR (. Program skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w tym programie obejmuje m.in. zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania technologicznego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

O Sieci Otwartych Innowacji

  • Obszar: Transfer technologii
  • Adresaci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
  • Termin naboru: 8.10.2021 r. – 15.12.2021 r.

Zasady finansowania projektu

  • Minimalna wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
  • Poziom dofinansowania: do 70%

Grant przyznawany jest na zasadach refundacji poniesionych wydatków.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Grant można przeznaczyć na zakup:

  • patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszenia,
  • praw autorskich do oprogramowania,
  • praw do chronionych odmian roślin, topografii układów scalonych, know-how.

Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej co najmniej TRL 7.

Nabyte prawa do technologii  muszą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości i  stanowić aktywa przedsiębiorcy oraz zostać nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów niepowiązanych z grantobiorcą.

Źródło: SOI

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: