mit kryptowährung betrügen kryptowährung super stsr etf oder kryptowährung wo kryptowährung in wiso eintragen kryptowährung nachrichten app

Szkolenie on-line: Jak wzmacniać motywację pracowników

Czy jest coś, co łączy wszystkim managerów świata? Tak. To poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak wzmacniać motywację pracowników?” Okazuje się, że możemy otrzymać odpowiedź na to pytanie, jeśli przyjrzymy się, czego ludzie potrzebują, by odczuwać motywację.

Motywacja jest na wysokim poziomie, gdy ludzie pracują w proaktywnym środowisku, posiadają zasoby niezbędne do wykonywania swojej pracy oraz ich zadania są zgodne z ich wartościami.

motywowanie pracowników - szkolenie

25.11.2022 | 4 h

cena za osobę: 299 zł netto

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Główne zagadnienia, jakie poruszymy:

  1. Jak proste narzędzie „12 pytań Gallupa” może pomóc zbadać czynniki wpływające na motywację ludzi?
  2. Proaktywność – podstawowa kompetencja managerów XXI wieku.
  3. Wartości – dlaczego warto je brać pod uwagę wzmacniając motywację pracowników.

O prowadzącej