die größten kryptowährung gewinner bitcoin jetzt investieren 2022 gute frage regulierte krypto börse skyway neue kryptowährung

Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

O konkursie „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe: Termin naboru

Od 19 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r., godz. 16:00

Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe. Zasady finansowania projektu

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów),
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Jaki jest budżet dofinansowania?

Na konkurs przeznaczono 645 mln zł, w tym:

  • 430 000 000 zł – na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi,
  • 215 000 000 zł – na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: