darknet sites darknet links tor markets darknet marketplace dark web access

Weryfikacja pomysłu na projekt i przygotowanie projektu

Weryfikacja pomysłu na projekt i przygotowanie projektu

Nasze wsparcie w zakresie weryfikacji pomysłu na projekt, polega przede wszystkim na doradztwie pod kątem:

  • sprawdzenia jego spójności,
  • spełnieniu obligatoryjnych i dodatkowych kryteriów premiujących,
  • weryfikacji poziomu innowacyjności w projekcie, w tym poziomu TRL
  • analizie mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dotacji i rozliczenia projektu

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać i proponować rozwiązania, które pomogą uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny projektu oraz pozwolą na efektywną jego realizację.

W zakresie przygotowania projektu, ściśle współpracujemy z Klientem i zajmujemy się całościowym  przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentów w tym m.in. biznes planu, prognozy finansowej, opinii o innowacyjności.

Cena usługi zależy od konkretnego konkursu oraz jego wymagań.