Zespół – Anna Kwiatek

Anna Kwiatek Human Partner

Koordynatorka projektów

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł pod kątem B+R (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych) oraz świadczeniu usług doradczych związanych z realizacją projektów B+R. Doradza na każdym etapie procesu mającego na celu podnoszenie efektywności działalności klientów, dzięki dostępnym zachętom: identyfikacji działań i kosztów kwalifikujących się do wsparcia B+R, tworzeniu kompleksowych analiz dostępności pomocy, doboru efektywnego modelu finansowania prac B+R, przygotowania kompletnych dokumentacji aplikacyjnych.

W latach 2013 – 2015 pracowała we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (obecnie: PORT, czyli Polski Ośrodek Rozwoju Technologii), gdzie była odpowiedzialna za projekty B+R. Wcześniej od 23.04.2012 pracowała jako broker technologii.

Kluczowe doświadczenie:

  • Ponad trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych m.in. z nanomateriałami, materiałami polimerowymi, biodetekcją i bioobrazowaniem, cyfrową diagnostyka medyczną, ogniwami fotowoltaicznymi.
  • Doświadczenie w przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców np. „Opracowanie systemów dozymetrii pasywnej opartych o innowacyjne materiały luminescencyjne stymulowane termicznie i  optycznie”.
  • Wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej, ponad czteroletnie doświadczenie w pracy jako broker technologii.

Anna prywatnie interesuje się literaturą i muzyką. Jest miłośniczką fantastyki i uważa, że wszystko zaczyna się od wyobraźni. Każda wielkie przedsięwzięcie rozpoczyna się od pomysłu, ale żeby osiągnąć sukces, trzeba jeszcze zadbać o realizację, dlatego wspiera naszych klientów i pomaga im zdobyć środki na opracowanie i wdrożenie nawet najbardziej śmiałych planów.