Zespół – Katarzyna Szeremeta

Koordynatorka projektów

Ukończyła ekonomię oraz etnologię na Uniwersytecie Wrocławskim.  Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów – w szczególności dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, ale także ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów, studiów wykonalności, a także obsługą projektów: sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeń, sprawozdań z postępów w realizacji projektów.

 

Interesuje się muzyką, naukami społecznymi, w szczególności ekonomią i psychologią.