prostitute dark web how do you get into the dark web asap market dark web sex pornography dark web

Nowa symulacja szkoleniowa VR dla firm jeszcze w tym roku

Startujemy z nowym projektem badawczo-rozwojowym (B+R). Już wkrótce dzięki otrzymanej dotacji unijnej będziemy mogli rozpocząć prace nad nową symulacją opartą o technologię VR.  Symulacja będzie wspierała wybrany typ tzw. kompetencji przyszłości. Dodatkowym i dość ważnym elementem innowacyjności w projektowanym rozwiązaniu będzie możliwość wykorzystania mechanizmów grywalizacji w czasie rzeczywistym.

Projektowana symulacja VR przeznaczona będzie dla firm z różnych branż. Głównym jej odbiorcą będą działy HR, menadżerowie L&D odpowiedzialni za projektowanie i realizację szkoleń w organizacji, ale również sami menadżerowie, odpowiedzialni za wspieranie i rozwój swoich zespołów. Dodatkowymi odbiorcami mogą być instytucje i podmioty edukacyjne, kształcące osoby dorosłe, które będą w najbliższych latach przechodzić proces transformacji.

W odróżnieniu od gotowych rozwiązań immersyjnych dostępnych na polskim rynku, nowa symulacja VR ma zapewnić użytkownikom końcowym:

  • wzmocnienie i rozwój wybranych kompetencji do potrzeb danej organizacji/ instytucji edukacyjnej/ firmy (np. planu rozwoju);
  • łączenie różnych rozwiązań technologicznych np. micro e-learning z immersive learningiem w celu zwiększenia przyswajalności treści szkoleniowych, szybkości lub poprawy efektywności nauki;
  • możliwość uatrakcyjnienia całego procesu szkoleniowego oraz poprawy koncentracji użytkowników symulacji (brak rozpraszania uwagi);
  • możliwość wprowadzenia porównań uzyskanych wyników końcowych
  • dedykowane integracje z innymi rozwiązaniami VR, które są dostępne w wersji angielskojęzycznej w chmurze (np. w wirtualnej bibliotece Oculus lub HTC).

Głównym aspektem innowacyjności jest przygotowanie dedykowanej symulacji VR, która jeszcze w tym roku będzie mogła być wykorzystywana przez przedsiębiorstwa oraz instytucje edukacyjne (szkoły wyższe). Symulacja będzie wspierała wybrany typ tzw. kompetencji przyszłości.

Dodatkowym i dość ważnym elementem innowacyjności w projektowanym rozwiązaniu będzie możliwość wykorzystania mechanizmów grywalizacji (teoria gier) w czasie korzystania z symulacji. Obecne wykorzystywanie gier ma przede wszystkim uświadomić problemy decyzyjne managerów lub innych osób decyzyjnych. W ten sposób są w stanie pozyskać większą wiedzę pozwalającą na minimalizację ryzyka podjęcia błędnej decyzji. Wiedza ta nie pozwala jednak uniknąć niebezpieczeństwa przeładowania informacyjnego, które uniemożliwi selekcję wartościowych danych. Obecnie na polskim rynku nie ma dostępnych rozwiązań immersyjnych, które zapewniają rozgrywkę za pomocą technologii VR w obszarze edukacji osób dorosłych z elementami grywalizacji.

W wyniku wdrożenia symulacji VR, proces projektowania (w tym analizy potrzeb szkoleniowych) będzie opierał się na przedstawieniu potencjalnym klientom korzyści związanych z technologią VR (m.in. szybsze tempo nauki uczestnika, odcięcie się od zewnętrznych bodźców, tworzenie cyfrowych doświadczeń – digital employee experience).

Proces projektowania usług będzie uwzględniał model Human-Centered Design (humanocentryczne projektowanie usług, produktów i komunikacji, czyli podejście zorientowane na człowieka). W procesie projektowania usługi rozwojowej, oprócz VR, będą uwzględnione inne dostępne narzędzia cyfrowe (EdTechowe), stosowane przez konsultantów firmy dot. wspierania rozwoju kompetencji, angażowania uczestników i komunikacji online między sesjami szkoleniowymi (np. Mural, Miro, Kahoot, GoogleMeet, Slack).

Dzięki procesowi łączenia różnorodnych rozwiązań cyfrowych (symulacji VR + narzędzi EdTech + platform e-learningowej LMS) nastąpi stworzenie innowacji procesowej w firmie Human Partner.

Nowy projekt B+R realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.