best darknet market 2023 best darknet market how to get to the dark web dark web sex dark web websites app

FRANKONIA POLAND

Frankonia Poland jest liderem w produkcji kabin do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej. Realizuje zamówienia dla europejskich i azjatyckich marek. Frankonia Poland traktuje obszar innowacji jako kluczowy oraz ściśle powiązany ze strategią biznesową swojej organizacji.

Wyzwanie biznesowe

Podniesienie innowacyjności produktowej oraz rozwój firmy poprzez realizację inwestycji

W przypadku Frankonii Poland przeprowadziliśmy w 2017 r. proces doradczy – wykonaliśmy analizę potrzeb i zaproponowaliśmy ubieganie się o wsparcie w konkursie z RPO WD 2014-2020. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności Klienta, nasza praca wymagała przemyślanego oraz ustrukturyzowanego podejścia.

Efekty

Podniesienie konkurencyjności firmy, skrócenie czasu produkcji oraz przyśpieszenie rozwoju nowych produktów

Udało nam się pomyślnie przeprowadzić cały proces pozyskania dofinansowania. Wysokość dotacji wyniosła łącznie 1,2 mln zł i stanowiła 30% wartości całej inwestycji. Zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej technologii skróciło czas produkcji oraz umożliwiło produkcję wyrobów o lepszej jakości wykonania i parametrach.

REFERENCJE

Opinie wystawione przez naszych klientów

Krzysztof Zawadzki, Prezes Zarządu FRANKONIA - Poland Sp. z o.o.

„Human Partner świadczyła dla naszej spółki usługi doradcze związane z pozyskaniem wsparcia unijnego. Udało nam się zrealizować innowacyjny projekt o wartości prawie 4 mln złotych. Wybraliśmy do współpracy rzetelnego i wiarygodnego partnera.”