legit darknet vendors search the dark web dark web sites how to get on the dark web on iphone easiest way to make money on dark web dark web on iphone

Co warto wiedzieć o dotacjach unijnych?

Pewnie słyszałeś o możliwości dofinansowania różnego rodzaju działań ze środków Unii Europejskiej. Mówisz wiedzieć, że istnieje wiele błędnych przekonań związanych z dotacjami. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co jest prawdą, a co mitem zapraszam do lektury naszego artykułu.

3 najczęściej spotykane mity dotyczące dotacji unijnych dla przedsiębiorców

Mit 1: Zakupię wyposażenie z dotacji

Często dotacje są postrzegane jako wsparcie na wydatki bieżące lub sfinansowanie zakupu wyposażenia. Musisz wiedzieć, że nie do końca jest to prawda, ponieważ wraz z  każdą kolejną perspektywą coraz większe znaczenie ma innowacyjność i cyfryzacja przedsiębiorstw. Podczas planowania projektu powinieneś wyjść od analizy sytuacji firmy. Następnie określić działania wpisujące się w strategię biznesową i przynoszące największe korzyści rozwojowe. Zakup wyposażenia powinien stanowić jedynie element uzupełniający.

Mit 2: Opiszę tylko to, co chcę zakupić 

Kolejnym błędnym przekonaniem dotyczącym dotacji unijnych jest założenie, że przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymaga jedynie opisania tego, co chce się sfinansować. Niestety tak nie jest. Przygotowanie wniosku wymaga znajomości szeregu dokumentów i strategii. Konieczna jest wiedza wykraczająca poza zapisy regulaminu i kryteriów dotyczących danego naboru. Ponadto dobre przygotowanie projektów wymaga niejednokrotnie doświadczenia w ich realizacji. Wiedzy na temat tego, w jaki sposób będzie przebiegało ich rozliczanie.

Mit 3: Decyzja o przyznaniu dofinansowania to pewność otrzymania środków

Przyznanie dotacji nie oznacza, że pieniądze na pewno trafią do przedsiębiorcy, ponieważ środki należy rozliczyć. Fakt, że projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, nie oznacza, że zostanie on skutecznie zrealizowany. Ważne jest przestrzeganie harmonogramu oraz zaplanowanych kosztów. W przypadku gdy instytucja finansująca stwierdzi nieprawidłowości, dotacja może zostać cofnięta. Warto też wspomnieć, że nie zawsze możliwe jest otrzymanie zaliczki i niekiedy przedsiębiorca musi najpierw ponieść koszty, które po osiągnięciu celów projektu zostaną zrefundowane.

fakty i mity na temat dotacji

Jakie są fakty?

Dotacja unijna nie pokrywa całości kosztów przedsięwzięcia. Wielkość dofinansowania jest zależna od warunków konkursu i wielkości przedsiębiorstwa, więc czasami może ono wynosić jedynie 25%. Z tego powodu jednym z ocenianych aspektów jest potencjał finansowy przedsiębiorstwa. W większości konkursów wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających dobrą sytuację finansową. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca planujący projekt o wartości na przykład 500 tys. zł i posiadający obrót rzędu kilkudziesięciu tysięcy rocznie raczej nie ma szans na dofinansowanie.

Realizacja projektu wymaga dużo pracy. W większości przypadków wymagane jest przestrzeganie zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców i dostawców usług, co dla wielu przedsiębiorców stanowi trudność. Konieczne jest prowadzenie osobnego konta bankowego, z którego środki mogą być wydatkowane jedynie na cele projektowe. Każdy wnioskodawca składa też do instytucji finansującej wnioski o płatność, które są  podstawą do pozytywnego rozliczenia projektu. 

Dobrą informacją jest fakt, że w przypadku trudności w realizacji można wnioskować o zmiany w projekcie dotyczące na przykład przesunięcia środków między poszczególnymi kategoriami kosztów lub wydłużenia okresu realizacji. Najważniejszy jest stały monitoring realizacji zadań i reagowanie z wyprzedzeniem na zagrożenia.

Podstawa sukcesu to rzetelne informacje

Mimo że pozyskanie środków z funduszy unijnych nie jest proste, to jednak niesie za sobą wymierne korzyści. Mogą one pomóc wielu przedsiębiorcom  pomóc w rozwoju. Z kolei rzetelna ocena sytuacji i oddzielenie prawdziwych informacji od fałszywych jest pierwszym etapem przygotowań. 

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia, tak samo przy dotacjach unijnych, podstawą sukcesu jest ocena ryzyka i koniecznego nakładu pracy oraz kosztów. Dzięki takiemu racjonalnemu podejściu dotacje unijne mogą się stać drogą do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Zapraszam do kontaktu poprzez poniższy formularz, jeśli jesteś zainteresowany pomocą w przygotowaniu wniosku

Autorka: Anna Kwiatek 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: