darknet market reddit how does the dark web work alphabay market darknet markets reddit

Dlaczego liderzy stawiają na transformację cyfrową w firmie?

Transformacja cyfrowa jest czymś, co nie ominie Twoją firmę. Sprawdź, jaki jest sekret udanej transformacji cyfrowej i jak zostać cyfrowym liderem.  

Rola cyfrowych liderów

W czasie dużej niepewności oraz nieprzewidywalności, firmy nie wygrają, jeśli nadal będą stosować stare lub analogowe metody zarządzania i rozwoju organizacji. W nowych warunkach konkurowania, coraz większą rolę będzie odgrywać wykorzystanie narzędzi technologicznych wspomagających rozwój przedsiębiorstwa na rynku czy wzmacnianie relacji cyfrowych z klientami. Do tego wszystkiego najważniejsze będą kompetencje cyfrowe liderów odpowiedzialnych za zmiany. 

Sekret udanej transformacji cyfrowej 

Nie ma idealnego modelu cyfrowej transformacji. Wszelkie dostępne badania, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe pokazują, że każda firma musi sama wybrać odpowiedni model transformacji. Dobrać do tego narzędzia, aby sprawnie przeprowadzić ten proces. Dzięki czemu nie utraci swojej pozycji rynkowej. Digitalizacja jest procesem, który w każdym przedsiębiorstwie przebiega indywidualnie. Tak samo nie można skopiować kultury organizacyjnej, bo ona stanowi DNA każdej firmy.  

transformacja cyfrowa

Nie ma sensu wybierać ścieżki na skróty, czy wykorzystywać utartych schematów postępowania w przypadku digitalizacji. Takie podejście często naraża przedsiębiorców na niepotrzebne wysokie koszty transformacji, a nawet ryzyko porażki. Później, wprowadzanie kolejnych zmian w organizacji staje się coraz trudniejsze i wolniejsze, ponieważ pracownicy są zniechęceni. Boją się kolejnej porażki.  

Liderzy stawiają na kompetencje cyfrowe 

Firmy, które posiadają wysoki poziom dojrzałości cyfrowej, bardzo często zwracają uwagę na kwestię kapitału ludzkiego. Liderzy tych organizacji doskonale wiedzą, że sekretem udanej transformacji są przede wszystkim pracownicy, zespoły. Miałem ostatnio okazję przeanalizować wyniki ciekawego badania PARP i raportu 100 najlepszych projektów zwiększających poziom cyfryzacji w firmie. Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej w biznesie jest trudne, i zależy od wielu czynników np. sposobu organizacji firmy, modelu optymalizacji i unowocześnienia procesów czy poziomu kompetencji kadry, a nie wyłącznie od zastosowania nowych technologii. 

Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie kompetencji cyfrowych 

PARP wyłonił firmy z sektora MŚP, które mogą wręcz pochwalić się modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie cyfryzacji swoich organizacji. Co ważne, większość tych firm wprowadziła przede wszystkim zmiany w czasie pandemii COVID-19 związane z automatyzacją wewnętrznych procesów biznesowych. Takich zgłoszonych projektów w konkursie było najwięcej. Nagrodzone projekty miały na celu zastąpić ręczne i powtarzalne czynności, procesami  wykonywanymi automatycznie przez komputer. Przedsiębiorcy zauważyli potencjał automatyzacji  przejawiający się zwiększoną skutecznością i wydajnością pracy oraz możliwością  osiągania lepszych wyników biznesowych. 

Co mnie pozytywnie zaskoczyło to to, że aż 82% laureatów konkursu przyznało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w ich firmie. Wiele z nich deklaruje, iż po zakończeniu projektu konkursowego będzie nadal prowadzić działania wzmacniające szeroki zakres owych pożądanych kompetencji (55,2%) oraz dalej rozwijać projekty cyfrowe (84,8%). 

transformacja cyfrowa badania

 Widać więc wyraźnie pewną korelację, im większa skłonność do inwestycji związanych z transformacją cyfrową, tym większa występuje gotowość ze strony liderów do wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Jedno musi być powiązane z drugim. Pracownicy z odpowiednim doświadczeniem i niezbędnymi kompetencjami do przeprowadzenia transformacji cyfrowej mogą mieć silny wpływ na przebieg, a także powodzenie tego procesu. To oni mają często wiedzę na temat otoczenia firmy, jej wyróżników strategicznych, czy znają dogłębnie rynek i kluczowych klientów.  

Going Digital – przeprowadź digitalizację w swojej firmie 

Jednak nadal większość firm MŚP boryka się z problemem szybkiego wzrostu na rynku albo nie potrafi wykorzystywać w pełni swojego potencjału. Wcześniej czy później każda organizacja napotyka na naturalne bariery i rozwój ulega wyhamowaniu, dlatego stworzyliśmy unikatowy program szkoleniowy Going Digital. Akademia Cyfrowej Transformacji. Polega on na wsparciu liderów i rozwijaniu potencjału cyfrowego przedsiębiorstwa. Adresujemy go głównie do właścicieli i kadry zarządzającej firm B2B, którym zależy na długofalowym wzroście.

Proponujemy nasze doradztwo biznesowe, jak i dostęp do praktycznej wiedzy ekspertów technologicznych oraz sprawdzonych narzędzi, dzięki którym liderzy sprostają największym wyzwaniom cyfrowym na krajowym rynku. 

Going Digital Akademia Cyfrowej Transformacji

Warto również podkreślić, że firma może uzyskać dofinansowanie na udział w naszej akademii w formie dotacji unijnej do nawet 150 tys. złotych. Uczestnicy programu utrwalą i pogłębią wiedzę dotyczącą cyfryzacji dzięki dostępowi do symulacji i analiz, czy inspirujących studiów przypadków.

Autor: Marcin Kowalski