dark web porn website dark web sites 2023 how do you get into the dark web browser for dark web pornography dark web edf8329we

Antologic

Prognoza zmian obłożenia w czasie rzeczywistym w hotelach na podstawie dostępności pokoi oraz cen – to nie przyszłość. Już niedługo będzie standardem na polskim rynku. Nasz klient – wrocławska firma Antologic przygotowała rozwiązanie oparte o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) skierowane właśnie do sektora hotelarskiego. Nasi konsultanci pomogli Antologic pozyskać dotację i rozliczyć w tym roku projekt B+R, dzięki któremu firma mogła opracować innowację produktową.

Diagnoza

Wyzwania branżowe

Branża hotelarska w naszym kraju wciąż boryka się z trudnościami wywołanymi wysokimi cenami energii i gazu, inflacją, czy wojną na Ukrainie. Widoczne jest duże zapotrzebowanie na narzędzia informatyczne wspomagające procesy decyzyjne związane z oceną popytu ze strony gości hotelowych. Zainteresowanie na tego rodzaju system IT wynika bezpośrednio z rynku oraz utrzymującej się od dwóch lat niestabilnej sytuacji gospodarczej w branży hotelarskiej. Dlatego wdrożenie takiego narzędzia opartego o algorytmy AI, może bardzo szybko wpłynąć na podniesienie konkurencyjności każdego hotelu.

Efekty

Na czym polegała nasza współpraca i jak przebiegała?

Klientowi zależało nie tylko na przygotowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny RPO WD 2014-2020, ale również szybkim rozliczeniu przyznanej dotacji w marcu 2023 r. Przygotowanie dokumentacji wymagało również zaangażowania podwykonawcy, który współpracował z ośrodkiem naukowym. Nasza współpraca polegała na weryfikacji i sprawdzeniu całości dokumentacji (w tym dokumentacji technicznej), udzielaniu dodatkowych wyjaśnień Instytucji przyznającej grant. Klient po złożeniu wniosku o płatność końcową w ciągu niespełna 4 tygodni otrzymał zwrot środków (refundację) i mógł rozpocząć komercjalizację na rynku nowego rozwiązania technologicznego adresowanego do hoteli i pensjonatów.