Granty na Eurogranty

Twoja firma należy do sektora MŚP? Weź udział w konkursie Granty na Eurograty i pozyskaj do 280 tys. zł dofinansowania na przygotowanie projektów!

Granty na Eurogranty: adresaci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Granty na Eurogranty: termin naboru

od 25 lutego 2021 do 27 stycznia 2022

Zasady finansowania projektu

  • Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł
  • Dofinansowanie: 100%

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Przygotowanie Eurograntu może obejmować działania:

1) związane z opracowaniem studium wykonalności

2) podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu

3) polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant

4) związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant

5) podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny

 

Źródło: PARP

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: