kryptowährungen seit wann bitcoin code investieren worin unterscheiden sich die unterschiedlichen kryptowährungen viele kryptowährungen ein portal revolut kryptowährungen tauschen

Polskie Mosty Technologiczne

Weź udział w konkursie Polskie Mosty Technologiczne, którego celem jest wejście na wybrane rynki zagraniczne. Pozyskaj nawet do 180 tys. zł dotacji bez wkładu własnego!

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne

Adresaci Polskich Mostów Technologicznych

Adresatami konkursu Polskie Mosty Technologiczne są firmy należące do sektora MŚP. Umożliwia on wejście na wybrane rynki zagraniczne. Poznaj zasady finansowania projektu. Warto się im, przyjrzeć ponieważ  poziom dofinansowania wynosi aż 100%.

Polskie Mosty Technologiczne. Zasady finansowania projektu:

Możesz otrzymać do 180 tys. zł (de minimis), w tym 120 tys. zł w formie grantu gotówkowego. Nie ponosisz w nim wkładu własnego, ponieważ dofinansowanie wynosi 100%!

Polskie Mosty Technologiczne. Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczane jest na wejście przedsiębiorstwa na 3 rynki zagraniczne, tj. Chin, Singapuru i Senegalu.

Środki z grantu można przeznaczyć na:

-koszty doradztwa obejmujące:

  • wprowadzenie produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowanie do certyfikacji,
  •  wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów,
  • weryfikacja prawna i techniczna dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek,
  • uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą
  • zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

-koszty tłumaczeń strategii ekspansji oraz innych dokumentów,
-koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, misjach, imprezach targowo – wystawienniczych nieprzekraczające 36 tys. zł,
-koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, nieprzekraczające 30 tys. zł.

Grantobiorca otrzymuje także wsparcie bezgotówkowe, oferowane przez PAIH, obejmujące:

  • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku,
  • stworzenie i ocena  strategii ekspansji przez eksperta,
  • organizację spotkań biznesowych typu B2B i B2C oraz sesji prezentacyjnych,
  • spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu,
  • udostępnienie powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: