tor market dark internet dark web websites dark markets 2023 darkmarket url darknet markets 2023

Rozliczenie projektu

Pozyskanie wsparcia to pierwszy z etapów realizacji projektu z dofinansowaniem. Kolejny – o wiele istotniejszy – to rozliczenie wsparcia. Brak prawidłowego rozliczenia, skutkować może zakwestionowaniem wydatków oraz cofnięciem dofinansowania. Naszym Klientom pomagamy w tym procesie, po to by mogły skupić się tylko na realizacji projektu.

W ramach usługi proponujemy:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie
  • opracowanie rozliczeniowych wniosków o płatność,
  • obsługa korespondencji z Instytucją Pośredniczącą
  • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do postępowań o zamówienia w ramach projektu (zasada konkurencyjności),
  • pomoc w trakcie kontroli projektu przez upoważnione do tego organy,
  • doradztwo w zakresie promocji projektu

Cena zależy od zakresu wsparcia.