Szybka ścieżka

Weź udział w konkursie Szybka ścieżka, który jest skierowany do dużych,  średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Dzięki niemu będziesz mógł rozwinąć swój biznes i być o krok dalej od konkurencji. Do pozyskanie jest  do 80% dofinansowania na badania przemysłowe i działania przedwdrożeniowe!

Szybka ścieżka – na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację  badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Adresaci konkursu Szybka ścieżka

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru

  • runda I dla dużych przedsiębiorstw: 22.03.2021 r.-12.04.2021 r
  • runda II dla MŚP: 13.04.2021 r.-04.05.2021 r.

Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu:

1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego jedynie przez MŚP,

2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość projektu: 50 000 000 euro

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie dla przedsiębiorców:

  • na badania przemysłowe do 80%
  • na prace rozwojowe do 60%
  • na prace przedwdrożeniowe do 90%

Dofinansowanie dla jednostek naukowych 100%

Na co można otrzymać dofinansowanie

W konkursie szybka ścieżka można otrzymać dofinansowanie na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Projekt nie może być realizowany w województwie mazowieckim.

 

Żródło: NCBR

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: