alphabay market buy stuff off the dark web monitoring the dark web best darknet market best dark web sites 2023

Wnioski unijne - jak je pisać i rozliczać? Poznaj 4 zasady

Czy należysz do osób, które rezygnują ze składania wniosków unijnych w obawie przed skomplikowanym procesem rozliczania środków? Nie jest to jednak tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Poznaj 4  zasady przygotowania wniosków unijnych, które rozwieją Twoje wątpliwości. 

Jak pisać i rozliczać wnioski unijne

Wnioski unijne. Zasada 1: Racjonalnie oceń ramy czasowe projektu i kosztów

Pierwszym krokiem do dobrego przygotowania wniosku unijnego jest jego rzetelne zaplanowanie. Wydaje się to oczywiste, ale niejednokrotnie nastręcza dużo trudności. Wielu przedsiębiorców nie bierze pod uwagę na przykład czasu potrzebnego na przeprowadzenie zamówień w projekcie  z  uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 

Czas na dane zadanie w projekcie powinien obejmować zarówno realizację zaplanowanych prac, jak i prace przygotowawcze. W przypadku planowania kosztów należy się kierować się cenami rynkowymi, ale unikać wartości skrajnych. 

W przypadku kosztów należy znaleźć złoty środek. Założenie zbyt wysokich kosztów niesie ze sobą ryzyko, iż w trakcie oceny wniosek otrzyma mniej punktów i nie zakwalifikuje się do dofinansowania. Jednak zaniżanie kosztów może doprowadzić do sytuacji, w której zabraknie w projekcie pieniędzy. Jeśli projekt został przeszacowany i po jego zakończeniu zostaną wolne środki, to istnieje możliwość zagospodarowania ich poprzez zgłoszenie zmian do projektu i zaplanowanie nowych wydatków. Jednak ważne jest, aby zrobić to odpowiednio wcześnie.  

Wnioski unijne.  Zasada 2: Zadbaj o przejrzystość wydatków

Drugą zasadą  skutecznego zrealizowania projektu jest dbałość o dokumentację finansową. Dla projektu konieczne jest utworzenie osobnego konta bankowego, na które zostanie wpłacona zaliczka. Należy pamiętać, iż wydatki z tego konta mogą dotyczyć wyłącznie realizacji projektu.  Przestrzeganie tej zasady jest kluczowe do skutecznej realizacji projektu.

zasady pisania wniosków o dotacje unijne

Wnioski unijne. Zasada 3: przygotowania wniosków unijnych: Reaguj na zagrożenia

W każdym projekcie zdążają się trudności i istotne jest, aby odpowiednio szybko reagować i  współpracować z Instytucją Finansującą. Widząc, iż jakiś etap realizacji projektu może ulec opóźnieniu lepiej zawczasu wnioskować o przesunięcie terminu realizacji niż potem wyjaśniać, dlaczego doszło do opóźnienia. Wiele osób zapomina, iż zapisy wniosku o dofinansowanie są w pewnym zakresie elastyczne. Logiczna argumentacja jest wystarczająca do wprowadzenia zmian. Na etapie realizacji dopuszczalne są też częściowe przesunięcia pomiędzy kosztami, jakie zostały ujęte w budżecie, co pozwala na uniknięcie kosztów niekwalifikowalnych, czyli takich, które nie podlegają refundacji z funduszy unijnych. 

Wnioski unijne. Zasada 4:  najważniejsza – przeczytaj wniosek

Preczytaj wniosek! Ta zasada wydaje się oczywista, jednak wielu o niej zapomina. Uważne przeczytanie swojego wniosku o dofinansowanie pozwoli Ci uniknąć wielu komplikacji i problemów w przyszłości. Musisz pamiętać, że beneficjent jest zobligowany do zrealizowania tego, co zostało zapisane we wniosku. Nawet jeśli wydaje się nam, że doskonale pamiętamy, co zaplanowaliśmy w projekcie. Dobrą praktyką jest wielokrotne czytanie wniosku o dofinansowanie na etapie jego realizacji. 

Źródło: PARP

Nie takie wnioski trudne, jak się wydaje

Podsumowując wszystkie 4 zasady, najważniejsza jest kontrola nad projektem, jego odpowiednie przygotowanie i zadbanie o pełną realizację. Zapraszam do kontaktu, jeśli szukasz wsparcia w doborze konkursu i przygotowaniu wniosku o dotacje z UE. Chętnie pomogę wykorzystując moje 8-letnie doświadczenie w temacie projektów unijnych.

Wnioski unijne – szukasz pomocy w przygotowaniu?

Szukasz wsparcia w przygotowaniu wniosku o dotacje? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu wskazania konkursów, o które możesz się ubiegać.