Heineken Express link dark web porn websites dark web onion links how do people get on the dark web accessing dark web real dark web

Rusza nowy program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szczegóły nowego programu pod nazwą „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Jego głównym celem jest rozwój działalności przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Rozpoczęcie składania wniosków o dofinansowanie przypadnie na 8 listopada i potrwa do 6 grudnia 2022 roku.

Polska liderem w branży meblarskiej

Branża meblarska to jedna z najlepiej prosperujących branż nie tylko na terenie naszego kraju. Polska jest obecnie uznawana za lidera na europejskim i światowym rynku meblarskim. Pokazują to między innymi dane z poprzedniego roku, gdzie wartość wyprodukowanych mebli wyniosła prawie 56 mld złotych. Polscy eksporterzy zrealizowali w ten sposób aż 19,2% wartości unijnego eksportu mebli, pobijając dotychczasowy rekord. Obecnie na polskim rynku działa blisko 32 tys. firm meblarskich, z czego większość to mikro i małe przedsiębiorstwa.

Niski poziom robotyzacji w polskiej branży meblarskiej

Pomimo tak dobrych rocznych wyników, poziom robotyzacji w Polsce nie zalicza się do zbyt wysokich i stawia nas na 16 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Branża meblarska pod względem zastosowania nowoczesnych technologii również wypada blado na tle innych branż działających na polskim rynku, m.in. motoryzacyjnej czy farmaceutycznej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz PARP postanowiły więc wesprzeć przedsiębiorców i pomóc zwiększyć poziom automatyzacji, która pozwoli utrzymać im konkurencyjność na rynku.

Kwoty i terminy składania wniosków

Pula dofinansowania wynosi obecnie 29 mln zł. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 8 listopada do 6 grudnia 2022 roku. Nie warto jednak odkładać złożenia aplikacji zbyt długo. Jeśli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, PARP może skrócić ich termin składania. Wnioskujący może ubiegać się o wsparcie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych projektu, dzięki czemu uzyska nawet 850 tys. złotych dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Robogrant”?

Pilotażowy program „Robogrant” skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln zł. Bardzo ważne jest, aby okres realizacji danego projektu nie był dłuższy niż 18 miesięcy. Nie może również rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na co przeznaczyć dotacje z „Robogrant”?

Środki ze wsparcia mogą zostać przeznaczone na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. W ramach dotacji firmy mogą zakupić również wartości niematerialne i prawne, niezbędne do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej, np. w postaci oprogramowania.

Ulga na robotyzację

Wspominając o nowym programie „Robogrant” warto przypomnieć sobie o jeszcze innej formie wsparcia robotyzacji w Polsce. Od 1 stycznia 2022 roku firmy mogą korzystać z zachęty podatkowej, którą stanowi ulga na robotyzację. Przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskanych z przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. Pozawala to odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, opłat leasingowych czy udziałem w szkoleniach.

Autorka: Marta Sztykiel