site du darknet top darknet how to get in the dark web accessing dark web

Trendbook 2023 - najnowszy raport poświęcony edukacji cyfrowej

Raport Trendbook 2023 został opracowany przez Konfederację Lewiatan i współtworzony przez Human Partner. To podsumowanie trendów w technologii oraz zjawisk, które będą mieć rosnące znaczenie w edukacji cyfrowej w Polsce w najbliższym roku. Autorzy opracowania przedstawiają najważniejsze trendy rozwoju różnych segmentów rynku edtechu w naszym kraju. Wskazują, jakie technologie odegrają istotną rolę w rozwoju edukacji cyfrowej w 2023 roku. Całość powstała w wyniku współpracy między firmami należącymi do Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Wraz z nadejściem 2023 roku rozpoczęliśmy Europejski Rok Umiejętności. Dotyczy to także wdrażania programów operacyjnych z nowej perspektywy unijnej 2021-2027, które staną się ważnymi narzędziami inwestycyjnymi dla dostawców sprzętu, innowacyjnego oprogramowania czy twórców contentu edukacyjnego. Z tego powodu rok 2023 będzie czasem bardzo istotnym z perspektywy polskiego rynku edtech. 

Trendy w edukacji cyfrowej na 2023 rok

Raport Trendbook 2023 zawiera szereg ważnych informacji dotyczących trendów w edukacji cyfrowej. Wskazówki mogą być przydatne dla osób zaangażowanych w branżę edukacyjną. Autorzy opracowania starali się uwzględnić w nim najważniejsze trendy rozwoju różnych segmentów rynku edtechu w Polsce, takie jak:

  • wirtualny biznes,
  • druk 3D,
  • ekosystemy cyfrowe,
  • rozwój technologii VR i sztucznej inteligencji.

Ponadto raport zawiera treści poświęcone zyskującemu na popularności reskillingowi czy funduszom unijnym na najbliższy rok. 

VR w obliczu edukacji

Human Partner również był zaangażowany w prace nad przygotowaniem Trendbooka 2023. Kamila Kowalska, co-founder Human Partner podzieliła się wiedzą ekspercką w zakresie możliwości wykorzystania technologii VR w procesie edukacji osób dorosłych. W artykule poświęconym wirtualnej rzeczywistości zwróciła uwagę na wysoką skuteczność symulacji. Przywołała również trendy rozwoju VR-learningu, w tym rosnącą popularność gotowych platform i aplikacji oraz rozpowszechnianie symulacji VR na uczelniach wyższych.

Zainteresowanie wirtualną rzeczywistością stale rośnie i nie jest już postrzegane tylko z perspektywy nowej formy rozrywki. Według szacunków Komisji Europejskiej wartość rynkowa VR ma wzrosnąć między 35 mld EUR do 65 mld EUR do 2025 r. Powodem takiego trendu jest większa dostępność technologii VR za sprawą wprowadzenia na rynek konsumencki tańszych i mniejszych gogli. 

– Naukowcy z Virtual Human Interaction Lab Uniwersytetu Stanforda wskazują, że doświadczenia związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości bardzo silnie wpływają na pamięć. Zapamiętujemy więc lepiej i głębiej niż przekazy analogowe (książki, prezentacje trenerskie, wykłady), przedstawienia lub narracje audiowizualne (scenki, filmy instruktażowe). Dlatego technologia VR będzie miała w najbliższych latach bardzo szerokie zastosowanie – twierdzi Kamila Kowalska. 

Trendbook 2023 – czyli dla kogo?

Raport Trendbook 2023 jest ważnym narzędziem dla wszystkich, którzy interesują się rozwojem edukacji cyfrowej w Polsce i chcą poznać najważniejsze trendy w tym obszarze na 2023 rok. Dzięki wiedzy zawartej w raporcie będą oni w stanie lepiej zrozumieć i zaplanować projekty edukacyjne dla szkół, uczelni czy pracowników przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że raport Trendbook 2023 będzie inspiracją dla wielu osób, które chcą rozwijać się w branży edtech i dostarczać lepsze rozwiązania na rynek edukacyjny w Polsce.

Już teraz pobierz raport Trendbook 2023.