The Future of Work 2019

Na zaproszenie Komisji Europejskiej uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji tzw. wysokiego szczebla (High-level conference) poświęconej przyszłości rynku pracy i edukacji. Wizyta w Brukseli była efektem zdobycia w ubiegłym roku przez naszą firmę  VET  Excellence Award  – nagrody za najlepsze praktyki w szkoleniu zawodowym w Europie.

W stolicy Belgi, firmę Human Partner reprezentowała Kamila Kowalska, wiceprezes zarządu.

Konferencja „The Future of Work 2019”

„The Future of Work. Today. Tomorrow. For All” to wydarzenie zorganizowane przez Komisję Europejską i Europejską Grupę ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologii (EG), które odbyło się 9 kwietnia 2019 roku w Brukseli. Celem konferencji była dyskusja na temat  przyszłości zatrudnienia i kształcenia ustawicznego na terenie Unii Europejskiej. Przedmiotem debaty były również  kwestie zmian zachodzących na europejskim rynku pracy. Eksperci ze Starego Kontynentu zastanawiali się nad tym, jak przełożyć je na realne korzyści dla pracowników, przedsiębiorców i gospodarki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele najważniejszych instytucji UE i państw członkowskich, organizacji międzynarodowych, europosłowie, dziennikarze oraz liderzy opinii. Pojawił się na nim sam przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean Claude Juncker. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Marianne Thyssen – komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników i Stefan Löfven – współprzewodniczący globalnej komisji ds. przyszłości pracy.

Program wydarzenia

Program konferencji został podzielony na dwa bloki. W pierwszej części prelegenci skoncentrowali się na zagadnieniach, takich jak zapewnienie wszystkim możliwości digitalizacji, utrzymanie spójności społecznej i terytorialnej oraz globalnej odpowiedzialności Unii Europejskiej. Ten etap umożliwił uczestnikom udział w debacie  na temat istotnych kwestii związanych z przyszłością zatrudnienia.

W drugiej części poznaliśmy najważniejsze wyzwania związane z edukacją i kompetencjami cyfrowymi oraz szeroko pojętym procesem zarządzania zmianą. Następnym krokiem była dyskusja na temat perspektywy wsparcia partnerów społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencję zakończyło wystąpienie Valdisa Dombrovskisa, łotewskiego ekonomisty i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. „Szybki rozwój technologiczny i transformacja cyfrowa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Musi to jednak być wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – a kluczem do tego jest utrzymanie Europy na ścieżce pozytywnej konwergencji. Tylko dzięki podnoszeniu standardów możemy zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną w całej UE” [1] – przyznał Dombrovskis, dla którego ważna jest spójność działań państw członkowskich.

Przyszłość należy do nas

Zadowolenia z udziału Human Partner w konferencji nie kryła Kamila Kowalska, która jednocześnie była pełna podziwu dla pomysłodawców The Future of Work 2019. – „Cieszę się, że mogę uczestniczyć w europejskiej debacie dotyczącej przyszłości pracy oraz transformacji edukacji formalnej i nieformalnej.  To wydarzenie jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje, jakie będą najważniejsze priorytety i działania Komisji Europejskiej w nowej perspektywie 2021-2027” – powiedziała wiceprezes zarządu Human Partner przez rozpoczęciem konferencji.

Nasz udział w międzynarodowej konferencji The Future of Work 2019 przyczynił się do poznania najważniejszych wyzwań związanych z kształtowaniem kompetencji przyszłości – digital skills. Chętnie podzielimy się naszymi rekomendacjami i spostrzeżeniami po powrocie z Brukseli.

Podsumowanie The Future of Work 2019

Na konferencji dowiedzieliśmy się m.in., że na skutek transformacji cyfrowych 94% miejsc pracy będzie do pewnego stopnia zautomatyzowane,  dzieci, które obecnie zaczynają edukację będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, a ok. 10-15% zawodów zniknie z rynku.

Natomiast digital transformation i digital revolution były hasłami odmienianymi przez wszystkie przypadki w każdym wystąpieniu. To dzieje się już, a nie ma dopiero nadejść. Każdy przedsiębiorca powinien o tym wiedzieć, jeżeli zależy mu na dorównaniu konkurencji. Kolejnymi obszarami, nad którymi warto się pochylić są: work and reskilling, upskilling, lifelong learning – to one będą wyznaczały trendy w najbliższych latach w kształceniu osób dorosłych, w tym liderów biznesu.

W dobie digitalizacji niezbędnymi kompetencjami, oprócz cyfrowych (digital skills), są kompetencje miękkie (np. kreatywność, rozwiązywanie problemów czy współpraca w zespole). Nie można o nich zapominać w kontekście planów szkoleniowych pracowników.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, przyznała: W zmieniającym się świecie pracy nie możemy jedynie oczekiwać, że ludzie będą przygotowani do zmian i przystosują się do nich. My, decydenci polityczni, musimy również dostosować nasze instytucje społeczne, przepisy i systemy edukacyjne, aby obywatele mogli być spokojni o swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci, również w nowym świecie pracy. [2]

Całe wydarzenie odbyło się w duchu przygotowań do mających nadejść zmian. To tyle, jeżeli chodzi o nasz komentarz, poniżej zapraszamy do przeczytania podsumowania, które przygotowała Komisja Europejska na swojej stronie internetowej.

10 kluczowych przesłań po konferencji

Uczestnicy doszli do dziesięciu następujących wniosków:

  1. Świat się zmienia: Unia Europejska, podobnie jak reszta świata, nieustannie zmienia się i ulega przekształceniom.  Obecnie stoi przed wyzwaniami, takimi jak: globalizacja, digitalizacja, zmiana klimatu oraz zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa.
  2. Przyszłość pracy rozgrywa się TERAZ: do zmian na rynku pracy dochodzi teraz i są one nieodwracalne – chodzi tutaj mi.in. o automatyzację i nowe modele biznesowe (np. gospodarkę platform, która powstała dzięki technologii cyfrowej).
  3. Unia Europejska jest punktem odniesienia i świadczy wsparcie: priorytetem będzie wprowadzanie nowych przepisów i inicjatyw politycznych zarówno na szczeblu  UE, jak i krajowym.
  4. Musimy określić, jak ma wyglądać przyszłość świata pracy, oraz jak to osiągnąć: należy stworzyć plan działania, aby móc w pełni korzystać z innowacji technologicznych.
  5. Potrzebujemy sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki cyfrowej: specjalna grupa wysokiego szczebla, powołana przez Komisję Europejską, wskazała trzy kluczowe zagadnienia związane z: nowymi stosunkami pracy, wykwalifikowaną siłą roboczą i nową umową społeczną.
  6. Potrzebujemy odpowiednich inwestycji: w tym celu należy jak najlepiej wykorzystać budżet UE na lata 2021–2027.
  7. Potrzebujemy lepszej aktywnej polityki w zakresie rynku pracy: będzie to wymagało większego zaangażowania w proces wszystkich podmiotów.
  8. Nikt nie może pozostać w tyle: korzyści gospodarcze powinny dotrzeć do wszystkich członków UE, także z mniej rozwiniętych regionów.
  9. Wzmocnienie równych warunków działania na całym świecie ma kluczowe znaczenie: w planach jest zacieśnianie współpracy z innymi organizacjami i partnerami, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy.
  10. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość: odpowiedzialność ta dotyczy perspektywy globalnej, unijnej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. [3]

 

Źródło: [1], [2], [3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_pl.htm, dostęp z dnia 10.04.2019