Cyfrowe wyzwania dla managerów i przedsiębiorców

Cyfrowa transformacja staje się dla polskich przedsiębiorstw już faktem, a nie tylko dalekosiężną prognozą. Jesteśmy świeżo po konferencji poświęconej digitalizacji, więc przygotowaliśmy nasze wnioski i rekomendacje związane z najważniejszymi trendami transformacji cyfrowej.

Przyszłość dzieje się dziś

8 maja br. mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej” zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  W wydarzeniu, które odbyło się w ramach Open Eyes Economy on Tour, wzięło udział liczne grono ekspertów, wśród których znaleźli się reprezentanci środowiska akademickiego,  IT, rządu i biznesu. Poniżej prezentujemy nasze wnioski i rekomendacje.

Polska w ogonie Europy

Jak pokazują dane zawarte we wskaźniku cyfrowej gospodarki i społeczeństwa I-DESI 2018 – Polska znajduje się na szarym końcu pod względem kompetencji społeczeństwa w obszarze technologii cyfrowych. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach,  jest jeszcze gorzej. Nasz kraj zajmuje przedostatnie miejsce w Europie wyprzedzając jedynie Rumunię. [1]

Kształtowanie_kompetencji_w_gospodarce_cyfrowej
Konferencja UE we Wrocławiu „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej

Jak powiedział prof.  dr hab. Grzegorz Bełz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedsiębiorstwa tracą w skali roku 25% zysków tylko z powodu niestosowania technologii cyfrowych ułatwiających pracę. Powyższe dane tylko potwierdzają, jak ważne jest wdrażanie nowych technologii w firmie oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników. W budowaniu przewagi konkurencyjnej istotna będzie znajomość trendów transformacji cyfrowej.

5 trendów w transformacji cyfrowej

1. Inwestowanie w technologie przyszłości

Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych w organizacji będzie ograniczał rozwój i skalowanie biznesu, dlatego już teraz należy skupić się na adaptacji rozwiązań cyfrowych w polskich firmach. Niezbędne będzie poniesienie inwestycji związanych z procesem digitalizacji w przedsiębiorstwach i podnoszeniem kwalifikacji pracowników w kierunku zastosowania rozwiązań cyfrowych.

Według raportu „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, home.pl Microsoft 90% małych i średnich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia przydatność nowych technologii w codziennej pracy, mimo że jedynie 50% małych i średnich firm w naszym kraju korzysta z co najmniej jednego rozwiązania chmurowego, a aż 40% stron internetowych, które do nich należą  nie posiada wersji mobilnej lub responsywnej.

Autorzy raportu dochodzą do wniosku, że przedsiębiorstwa należące sektora MŚP nie są cyfrowe. Mają duże potrzeby inwestycyjne, jeżeli chodzi o ICT, ale inwestowanie w nie jest dla nich priorytetem. Pozytywną przesłanką jest to, że  powoli zaczynają dostrzegać biznesowy potencjał tkwiący w korzystaniu z technologii informatycznych.[1]

2. Average is over

Managerowie powinni uświadomić sobie, że są świadkami kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej, której wynikiem jest postępująca cyfryzacja i powstanie Przemysłu 4.0, który „zbiorczo opisuje automatyzację powiązaną z wymianą danych oraz nowe technologie i sposoby nadzorowania produkcji”. [3]

Jedno jest pewne – pracy w Polsce i na całym świecie będzie ubywać w wyniku postępującej automatyzacji. Jak podają autorzy raportu McKinsey Global Institute „Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages” w Polsce do 2030 r. może być to nawet 3,4 mln stanowisk (21%). [4]  Redukcja obejmie słabo płatne zawody, które charakteryzują się niskimi nakładami pracy i tym, że nie wymagają one od pracownika inwencji twórczej i dużego zaangażowania umysłowego.

Average is over – mówią specjaliści. Na rynku pracy odnajdą się osoby, które dążą do nieustannego rozwoju i specjalizacji w konkretnej branży.

3. Firma jako fabryka wiedzy

Dotychczas przewagę konkurencyjną zapewniał produkt,  w gospodarce cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje.  Szczególnie te kompetencje, które potrafimy w różny sposób połączyć (np. technologiczne i miękkie).

Eksperci potwierdzają, że wiedza jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu biznesowego na rynku. Firma powinna być więc swoistą „fabryką wiedzy”, którą napędzają jej pracownicy. Należy pamiętać, że dobrze wyedukowana kadra stanowi najważniejsze aktywa przedsiębiorstw w dobie gospodarki cyfrowej.

4. Integracja kompetencji cyfrowych i miękkich

Do najważniejszych obszarów rozwoju digital skills wskazywanych przez ekspertów podczas konferencji należą: data science,  blockchain, machine learning,  AI i umiejętność pracy w zespole.

Przedsiębiorcy powinni być elastyczni, jeżeli chodzi o inwestowanie w kompetencje pracowników i nie powinni zapominać, że poza umiejętnościami technicznymi, powinni dążyć do rozwoju kompetencji miękkich u pracowników.

Według opublikowanego niedawno raportu Komisji Europejskiej „The Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets” wykwalifikowana siła robocza w kierunku wykorzystania rozwiązań cyfrowych jest przyszłością świata pracy. Unia Europejska ma w planach popularyzację doradztwa zawodowego i tworzenie innowacyjnych środowisk uczenia się, aby umożliwić lepsze wybory zawodowe i aktywne prowadzenie szkoleń dla wszystkich Europejczyków. [5] Szczególną rolę w tym procesie będą pełnić Urzędy Pracy oraz prywatne jednostki szkoleniowe, takie jak Human Partner.

Jakie inne kompetencje przyszłości warto rozwijać wśród swoich pracowników? Według prognozy przygotowanej w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, zorientowanie na usługi, negocjacje i elastyczność poznawcza. [6]

5. Kluczowe atuty liderów cyfrowych

Co wyróżnia liderów transformacji cyfrowej w Polsce?  Wyniki Digital Excellence Awards –konkursu skierowanego do firm, które budują swoją przewagę dzięki technologii cyfrowej, wyraźnie pokazują kilka wyróżników. Te atuty liderów, to m.in.

 • Budowanie i znajomości doświadczeń klienta (Customer experience knowledge)
 • Wspieranie kluczowych kompetencji technologicznych (Key technology competences)
 • Wykorzystywanie analityki danych (Data and analytisc advantge)
 • Budowanie organizacji w oparciu o talenty (Talent advantage)
 • Kultura innowacji (Innovation culture)
 • Zwinna i stale ulepszana organizacja (Lean & continuously improving organization)

Kandydaci do nagrody to organizacje, które dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych i zrozumieniu potrzeb ciągle zmieniającego się rynku poprawiły znacząco swoje wyniki. Zwycięzca konkursu wyłoniony jest za pomocą specjalnie przygotowanego Modelu Gotowości Cyfrowej – Digital Excellence Model. [7]

 Wyprzedź swoją konkurencję!

Podsumowując, wiedza jest dzisiaj najważniejszym aspektem, który decyduje o konkurencyjności firm. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest inwestowanie w nowe technologie i rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom managerów i przedsiębiorców stworzyliśmy Akademię Managera, dzięki któremu Twoi pracownicy  zdobędą i rozwiną kluczowe kompetencje managerskie związane mi.in. z komunikacją i relacjami w zespole. Jedna z sesji na poziomie „High level manager” poświęcona jest marketinowi i sprzedaży w cyfrowych czasach. Uwzględnia ona zagadnienia, takie jak:

 • Pojęcie współczesnego klienta w Internecie
 • Strategie marketingowo-sprzedażowe – podstawyniezbędne dla działań firmowych w social media
 • Model brandingu firmowego opartego o markę eksperta
 • Rolę  social media (LinkedIn, Facebook, Instagram i inne) w sprzedaży i marketingu

Akademia Managera to nie tylko kompendium wiedzy managerskiej, ale także spora dawka praktycznych rozwiązań, case study innych firm oraz rekomendowanych przez trenera nowych narzędzi, które sprawdzą się w Twojej firmie.

_______

Źródło:

 1. Raport „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP” „http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/2016/cyfrowa_transformacja_malych_firm.pdf, Warszawa, 2016, dostęp dnia 09.05.2019
 2. „International Digital Economy and Society”, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018,  dostęp dnia 09.05.2019
 3. Raport PwC, „Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji”, https://www.pwc.pl/pl/pdf/przemysl-4-0-raport.pdf, dostęp dnia 09.05.2019
 4. Raport McKinsey Global Institute „Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages”, 2017
 5. Raport KE Europejskiej „The Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets”, 2019
 6. Raport World Economic Forum, „The Future of Jobs Report 2018”, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf, dostęp dnia 09.05.2019
 7. Strona konkursu DAE, https://www.digitalexcellence.pl/, dostęp dnia 09.05.2019